{"1":{"Pelna_nazwa":"Shot Put Girls","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"SP","Konkurencja":"Kkula","Typ":"2","NazwaRundy":"GR. B","Data":"2016-07-15","Godzina":"11:35:01","Godzina_zak":"12:00:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":null,"Wys5":null,"Wys6":null},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1000","Zawodnik":"GIAMPIETRO Sydney","DataUr":"99-01-27","Klub":"ITALY","PB":"17.80","SB":"17.80","WYS1":"17.38","WIATR1":"","WYS2":null,"WIATR2":"","WYS3":null,"WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"17.38","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":"Q","Punkty":null,"Ranking":"1","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"2","NrStart":"933","Zawodnik":"JENSEN Thea","DataUr":"99-12-03","Klub":"DENMARK","PB":"16.08","SB":"16.08","WYS1":"15.34","WIATR1":"","WYS2":"15.56","WIATR2":"","WYS3":"16.37","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"16.37","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":"PB Q","Punkty":null,"Ranking":"5","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"2","NrStart":"970","Zawodnik":"MEINIKMANN Hanna","DataUr":"99-03-28","Klub":"GERMANY","PB":"17.39","SB":"17.39","WYS1":"16.28","WIATR1":"","WYS2":null,"WIATR2":"","WYS3":null,"WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"16.28","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":"Q","Punkty":null,"Ranking":"6","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"2","NrStart":"924","Zawodnik":"TOLJ Marija","DataUr":"99-11-29","Klub":"CROATIA","PB":"16.46","SB":"16.46","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"15.90","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"15.90","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":"q","Punkty":null,"Ranking":"8","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"2","NrStart":"989","Zawodnik":"SZATL\u00d3 N\u00f3ra","DataUr":"00-01-19","Klub":"HUNGARY","PB":"15.49","SB":"15.49","WYS1":"14.78","WIATR1":"","WYS2":"14.44","WIATR2":"","WYS3":"15.41","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.41","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"10","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1041","Zawodnik":"TIGANASU Ioana Diana","DataUr":"00-01-16","Klub":"ROMANIA","PB":"15.21","SB":"15.21","WYS1":"14.44","WIATR1":"","WYS2":"15.28","WIATR2":"","WYS3":"15.40","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.40","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"PB q","Punkty":"","Ranking":"11","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1019","Zawodnik":"KOLONTAJ Valerija","DataUr":"99-01-08","Klub":"LITHUANIA","PB":"15.75","SB":"15.75","WYS1":"15.30","WIATR1":"","WYS2":"15.22","WIATR2":"","WYS3":"14.89","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.30","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"12","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1050","Zawodnik":"KRI\u017dAN Tja\u0161a","DataUr":"00-09-03","Klub":"SLOVENIA","PB":"15.10","SB":"15.10","WYS1":"14.70","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"14.11","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"14.70","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"16","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1016","Zawodnik":"STRAZDITE Kristine","DataUr":"99-08-17","Klub":"LATVIA","PB":"15.96","SB":"15.96","WYS1":"14.20","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"13.75","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"14.20","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"18","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1066","Zawodnik":"KHOPYAK Hanna","DataUr":"00-05-25","Klub":"UKRAINE","PB":"15.01","SB":"15.01","WYS1":"11.28","WIATR1":"","WYS2":"13.86","WIATR2":"","WYS3":"14.06","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"14.06","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"20","PK":"0"}}