{"1":{"Pelna_nazwa":"1500 m Boys","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"1500","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Final","Data":"2016-07-16","Godzina":"19:40:00","Godzina_zak":"19:38:27","Wiatr":" ","NrBiegu":"119"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"263","Zawodnik":"HEYWARD Jake","DataUr":"99-04-26","Klub":"GREAT BRITAIN","PB":"3:46.5h","SB":"3:46.5h","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:00.64","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"8","Ranking":null,"PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"220","Zawodnik":"PROUST Pierre","DataUr":"99-08-04","Klub":"FRANCE","PB":"3:52.66","SB":"3:52.66","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:01.62","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"7","Ranking":null,"PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"0","NrStart":"503","Zawodnik":"HERREROS Enrique","DataUr":"99-01-01","Klub":"SPAIN","PB":"3:54.61","SB":"3:54.61","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:02.06","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"6","Ranking":null,"PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"546","Zawodnik":"RUSUSURUKA Moise","DataUr":"99-05-16","Klub":"SWITZERLAND","PB":"3:54.19","SB":"3:54.19","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:02.47","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"5","Ranking":null,"PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"0","NrStart":"305","Zawodnik":"CROWLEY Robert","DataUr":"99-03-06","Klub":"IRELAND","PB":"3:55.67","SB":"3:55.67","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:02.77","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"4","Ranking":null,"PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"238","Zawodnik":"SCHMIDT Jonathan","DataUr":"99-01-01","Klub":"GERMANY","PB":"3:53.26","SB":"3:53.26","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:02.83","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"3","Ranking":null,"PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"219","Zawodnik":"NASSI Loic","DataUr":"99-05-07","Klub":"FRANCE","PB":"3:52.84","SB":"3:52.84","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:02.87","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"2","Ranking":null,"PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"317","Zawodnik":"O`DONOVAN Charlie","DataUr":"99-01-01","Klub":"IRELAND","PB":"3:54.36","SB":"3:54.36","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:03.90","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"1","Ranking":null,"PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"0","NrStart":"277","Zawodnik":"MILIAR\u00c1S Ye\u00f3ryios-Panayi\u00f3tis","DataUr":"00-01-01","Klub":"GREECE","PB":"3:54.70","SB":"3:54.70","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:04.63","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"588","Zawodnik":"PALIY Maksym","DataUr":"99-03-25","Klub":"UKRAINE","PB":"3:59.53","SB":"3:59.53","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:04.81","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"0","NrStart":"505","Zawodnik":"LARROY Noe","DataUr":"99-09-03","Klub":"SPAIN","PB":"3:56.85","SB":"3:56.85","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:06.20","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"436","Zawodnik":"BIRO Iout Vali","DataUr":"99-05-01","Klub":"ROMANIA","PB":"4:00.95","SB":"4:00.95","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:06.87","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":" ","Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"}}