{"1":{"Pelna_nazwa":"Discus Throw Boys","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"DT","Konkurencja":"Mdysk","Typ":"2","NazwaRundy":"GR. A","Data":"2016-07-16","Godzina":"11:45:00","Godzina_zak":"12:26:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":null,"Wys5":null,"Wys6":null},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"1","NrStart":"926","Zawodnik":"KONIARAKIS Georgios","DataUr":"99-07-02","Klub":"CYPRUS","PB":"63.96","SB":"63.96","WYS1":"58.99","WIATR1":"","WYS2":"57.63","WIATR2":"","WYS3":"-","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"58.99","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"1","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"14","Grupa_Seria":"1","NrStart":"964","Zawodnik":"BRINGMANN Jan Vasco","DataUr":"99-01-01","Klub":"GERMANY","PB":"59.25","SB":"59.25","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"58.28","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"58.28","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"2","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"1","NrStart":"979","Zawodnik":"TOMLINSON James","DataUr":"00-11-01","Klub":"GREAT BRITAIN","PB":"58.93","SB":"58.93","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"57.46","WIATR2":"","WYS3":"54.84","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"57.46","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"4","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"1","NrStart":"917","Zawodnik":"\u0160TITKOVAC Nermin","DataUr":"00-09-14","Klub":"BOSNIA AND HERZEGOVINA","PB":"56.03","SB":"56.03","WYS1":"47.14","WIATR1":"","WYS2":"57.14","WIATR2":"","WYS3":"54.59","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"57.14","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"PB q","Punkty":"","Ranking":"5","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"1","NrStart":"939","Zawodnik":"AHOLA Eero","DataUr":"99-01-15","Klub":"FINLAND","PB":"57.08","SB":"57.08","WYS1":"55.88","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"54.76","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"55.88","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"7","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1032","Zawodnik":"WARSZAWSKI Kornel","DataUr":"00-11-01","Klub":"POLAND","PB":"57.08","SB":"57.08","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"54.06","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"54.06","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"10","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"1","NrStart":"934","Zawodnik":"JORGENSEN Casper","DataUr":"99-01-01","Klub":"DENMARK","PB":"54.05","SB":"54.05","WYS1":"53.91","WIATR1":"","WYS2":"53.60","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"53.91","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"q","Punkty":"","Ranking":"11","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"1","NrStart":"958","Zawodnik":"KIMADZE Badri","DataUr":"99-01-01","Klub":"GEORGIA","PB":"53.68","SB":"53.68","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"51.73","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"51.73","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"15","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1072","Zawodnik":"ZHURBA Vadym","DataUr":"99-11-09","Klub":"UKRAINE","PB":"60.46","SB":"60.46","WYS1":"51.08","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"51.08","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"18","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1043","Zawodnik":"STRI\u010cI\u0106 Nemanja","DataUr":"00-07-01","Klub":"SERBIA","PB":"53.56","SB":"53.56","WYS1":"45.13","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"50.24","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"50.24","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"19","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"15","Grupa_Seria":"1","NrStart":"918","Zawodnik":"KHRISTOV Aleks","DataUr":"00-01-01","Klub":"BULGARIA","PB":"55.66","SB":"55.66","WYS1":"50.20","WIATR1":"","WYS2":"49.02","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"50.20","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"20","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"1","NrStart":"998","Zawodnik":"BALLONI Marco Giuseppe","DataUr":"99-03-17","Klub":"ITALY","PB":"57.20","SB":"57.20","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"49.19","WIATR2":"","WYS3":"49.83","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"49.83","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"22","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"13","Grupa_Seria":"1","NrStart":"903","Zawodnik":"BAHUTSKI Yauheni","DataUr":"99-07-09","Klub":"BELARUS","PB":"56.42","SB":"56.42","WYS1":"49.06","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"49.06","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"24","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"1","NrStart":"995","Zawodnik":"GAFFNEY Darragh","DataUr":"99-02-10","Klub":"IRELAND","PB":"50.50","SB":"50.50","WYS1":"45.13","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"48.39","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"48.39","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"25","PK":"0"},"16":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1045","Zawodnik":"BARAN Adri\u00e1n","DataUr":"99-12-14","Klub":"SLOVAKIA","PB":"55.10","SB":"55.10","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"NM","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"}}