{"1":{"Pelna_nazwa":"Long Jump Girls-HEP","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"LJ(H)","Konkurencja":"WKwd","Typ":"2","NazwaRundy":"GR. A","Data":"2016-07-15","Godzina":"09:05:00","Godzina_zak":"09:57:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":null,"Wys5":null,"Wys6":null},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"13","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1119","Zawodnik":"BAARCK Janika","DataUr":"99-01-09","Klub":"GERMANY","PB":"6.07","SB":"6.07","WYS1":"x","WIATR1":"+0.5","WYS2":"6.03","WIATR2":"+1.3","WYS3":"x","WIATR3":"-1.7","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 6.03","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"859","Ranking":"1","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"14","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1151","Zawodnik":"SHUKH Alina","DataUr":"99-12-02","Klub":"UKRAINE","PB":"6.18","SB":"6.18","WYS1":"5.76","WIATR1":"-1.0","WYS2":"5.61","WIATR2":"+0.6","WYS3":"5.98","WIATR3":"-1.1","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.98","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"843","Ranking":"2","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"15","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1100","Zawodnik":"LAGGER Sarah","DataUr":"99-09-03","Klub":"AUSTRIA","PB":"6.31","SB":"5.97","WYS1":"x","WIATR1":"+0.5","WYS2":"5.95","WIATR2":"-0.9","WYS3":"x","WIATR3":"-2.5","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.95","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"834","Ranking":"4","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1112","Zawodnik":"KALK Margit","DataUr":"99-06-16","Klub":"ESTONIA","PB":"5.79","SB":"5.79","WYS1":"5.79","WIATR1":"+1.0","WYS2":"x","WIATR2":"-1.0","WYS3":"x","WIATR3":"-1.8","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.79","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" =PB","Punkty":"786","Ranking":"6","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1142","Zawodnik":"SU\u0141EK Adrianna","DataUr":"99-03-04","Klub":"POLAND","PB":"5.41","SB":null,"WYS1":"5.72","WIATR1":"+0.6","WYS2":"5.60","WIATR2":"-1.2","WYS3":"5.59","WIATR3":"-1.9","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.72","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"765","Ranking":"7","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1128","Zawodnik":"OCONNOR Kate","DataUr":"00-12-12","Klub":"IRELAND","PB":"5.68","SB":"5.68","WYS1":"5.37","WIATR1":"-0.8","WYS2":"5.62","WIATR2":"-1.0","WYS3":"5.48","WIATR3":"-1.4","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.62","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"735","Ranking":"10","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1132","Zawodnik":"GOLLIN Gloria","DataUr":"99-01-19","Klub":"ITALY","PB":"5.45","SB":"5.45","WYS1":"x","WIATR1":"+1.8","WYS2":"5.47","WIATR2":"+0.6","WYS3":"5.25","WIATR3":"-0.5","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.47","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"691","Ranking":"14","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1140","Zawodnik":"VRALE Solveig Hernandez","DataUr":"99-01-01","Klub":"NORWAY","PB":"5.50","SB":"5.50","WYS1":"5.18","WIATR1":"+1.2","WYS2":"5.40","WIATR2":"+0.7","WYS3":"5.30","WIATR3":"-0.7","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.40","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"671","Ranking":"18","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1137","Zawodnik":"JUSKEVICIUTE Beatrice","DataUr":"00-10-01","Klub":"LITHUANIA","PB":"5.31","SB":"5.31","WYS1":"4.88","WIATR1":"+0.5","WYS2":"5.12","WIATR2":"-1.4","WYS3":"5.38","WIATR3":"-2.3","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.38","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"665","Ranking":"19","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1103","Zawodnik":"MAROZ Yuliya","DataUr":"99-07-27","Klub":"BELARUS","PB":"5.44","SB":"5.44","WYS1":"x","WIATR1":"+1.0","WYS2":"5.24","WIATR2":"-0.9","WYS3":"x","WIATR3":"-0.9","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.24","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"626","Ranking":"23","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1108","Zawodnik":"LANGE Anna","DataUr":"99-01-01","Klub":"DENMARK","PB":"5.65","SB":"5.65","WYS1":"5.23","WIATR1":"+0.9","WYS2":"5.22","WIATR2":"-0.8","WYS3":"x","WIATR3":"+1.0","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.23","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"623","Ranking":"24","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1148","Zawodnik":"W\u00c4RFF Erica","DataUr":"00-07-16","Klub":"SWEDEN","PB":"5.71","SB":"5.71","WYS1":"5.21","WIATR1":"+1.0","WYS2":"5.22","WIATR2":"-0.9","WYS3":"5.10","WIATR3":"-1.3","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.22","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"620","Ranking":"25","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1126","Zawodnik":"SINOL\u00c1KI Zaf\u00edra","DataUr":"99-08-03","Klub":"GREECE","PB":"5.11","SB":"5.11","WYS1":"5.16","WIATR1":"+2.0","WYS2":"5.06","WIATR2":"-1.0","WYS3":"5.03","WIATR3":"-1.4","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.16","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"603","Ranking":"27","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1106","Zawodnik":"\u0106OSI\u0106 Dolores","DataUr":"99-09-12","Klub":"CROATIA","PB":"5.35","SB":"5.35","WYS1":"5.04","WIATR1":"-1.0","WYS2":"x","WIATR2":"-0.7","WYS3":"5.12","WIATR3":"-1.0","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.12","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"592","Ranking":"28","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"1","NrStart":"1150","Zawodnik":"R\u00d6THLIN Sandra","DataUr":"99-02-01","Klub":"SWITZERLAND","PB":"5.45","SB":null,"WYS1":"5.05","WIATR1":"+0.6","WYS2":"4.94","WIATR2":"+0.7","WYS3":"x","WIATR3":"-1.3","WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":" 5.05","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"573","Ranking":"29","PK":"0"}}