{"1":{"Pelna_nazwa":"Shot Put Girls-HEP","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"SP(H)","Konkurencja":"Wkkula","Typ":"2","NazwaRundy":"GR. B","Data":"2016-07-14","Godzina":"17:10:01","Godzina_zak":"18:10:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":null,"Wys5":null,"Wys6":null},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1100","Zawodnik":"LAGGER Sarah","DataUr":"99-09-03","Klub":"AUSTRIA","PB":"14.62","SB":"14.62","WYS1":"13.33","WIATR1":"","WYS2":"15.06","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"15.06","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"865","Ranking":"1","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"15","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1122","Zawodnik":"SIEBLER Johanna","DataUr":"00-01-01","Klub":"GERMANY","PB":"14.82","SB":"14.82","WYS1":"14.67","WIATR1":"","WYS2":"14.44","WIATR2":"","WYS3":"14.05","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"14.67","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"839","Ranking":"3","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1106","Zawodnik":"\u0106OSI\u0106 Dolores","DataUr":"99-09-12","Klub":"CROATIA","PB":"13.54","SB":"13.54","WYS1":"13.23","WIATR1":"","WYS2":"13.91","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"13.91","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"788","Ranking":"7","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1147","Zawodnik":"THUNBERG Ida","DataUr":"99-07-16","Klub":"SWEDEN","PB":"13.00","SB":"13.00","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"12.86","WIATR2":"","WYS3":"13.61","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"13.61","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"768","Ranking":"8","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1142","Zawodnik":"SU\u0141EK Adrianna","DataUr":"99-03-04","Klub":"POLAND","PB":"12.59","SB":"12.59","WYS1":"12.42","WIATR1":"","WYS2":"13.09","WIATR2":"","WYS3":"13.51","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"13.51","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"761","Ranking":"9","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1126","Zawodnik":"SINOL\u00c1KI Zaf\u00edra","DataUr":"99-08-03","Klub":"GREECE","PB":"12.97","SB":"12.97","WYS1":"10.96","WIATR1":"","WYS2":"13.26","WIATR2":"","WYS3":"12.81","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"13.26","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"745","Ranking":"11","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"14","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1116","Zawodnik":"M\u00c4KEL\u00c4 Iina-Kaisa","DataUr":"99-03-30","Klub":"FINLAND","PB":"14.63","SB":"14.63","WYS1":"13.00","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"12.96","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"13.00","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"727","Ranking":"12","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1149","Zawodnik":"K\u00c4LIN Annik","DataUr":"00-04-27","Klub":"SWITZERLAND","PB":"12.74","SB":"12.74","WYS1":"12.22","WIATR1":"","WYS2":"12.45","WIATR2":"","WYS3":"12.98","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"12.98","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"726","Ranking":"13","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1132","Zawodnik":"GOLLIN Gloria","DataUr":"99-01-19","Klub":"ITALY","PB":"11.90","SB":"11.90","WYS1":"11.63","WIATR1":"","WYS2":"12.18","WIATR2":"","WYS3":"12.38","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"12.38","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"686","Ranking":"18","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1112","Zawodnik":"KALK Margit","DataUr":"99-06-16","Klub":"ESTONIA","PB":"13.92","SB":"13.92","WYS1":"12.35","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"12.17","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"12.35","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"684","Ranking":"19","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1133","Zawodnik":"GRIGOROVICA Katrina","DataUr":"00-10-10","Klub":"LATVIA","PB":null,"SB":null,"WYS1":"12.32","WIATR1":"","WYS2":"11.58","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"12.32","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"682","Ranking":"20","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1130","Zawodnik":"SHEEHY Shannon","DataUr":"99-02-12","Klub":"IRELAND","PB":"11.40","SB":"11.40","WYS1":"11.88","WIATR1":"","WYS2":"11.47","WIATR2":"","WYS3":"11.06","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"11.88","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"653","Ranking":"24","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1140","Zawodnik":"VRALE Solveig Hernandez","DataUr":"99-01-01","Klub":"NORWAY","PB":"10.52","SB":"10.52","WYS1":"10.92","WIATR1":"","WYS2":"9.58","WIATR2":"","WYS3":"9.95","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"10.92","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"590","Ranking":"27","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1144","Zawodnik":"KRNC Lara","DataUr":"00-09-16","Klub":"SLOVENIA","PB":"11.23","SB":"11.23","WYS1":"9.41","WIATR1":"","WYS2":"9.29","WIATR2":"","WYS3":"10.41","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"10.41","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"556","Ranking":"29","PK":"0"}}