{"1":{"Pelna_nazwa":"Javelin Girls-HEP","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"JT(H)","Konkurencja":"Wko","Typ":"2","NazwaRundy":"GR. B","Data":"2016-07-15","Godzina":"16:45:00","Godzina_zak":"17:28:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":null,"Wys5":null,"Wys6":null},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1112","Zawodnik":"KALK Margit","DataUr":"99-06-16","Klub":"ESTONIA","PB":"49.52","SB":"49.52","WYS1":"45.26","WIATR1":"","WYS2":"46.43","WIATR2":"","WYS3":"48.20","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"48.20","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"825","Ranking":"2","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1100","Zawodnik":"LAGGER Sarah","DataUr":"99-09-03","Klub":"AUSTRIA","PB":"48.58","SB":"48.58","WYS1":"47.13","WIATR1":"","WYS2":"46.86","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"47.13","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"805","Ranking":"3","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1122","Zawodnik":"SIEBLER Johanna","DataUr":"00-01-01","Klub":"GERMANY","PB":"45.98","SB":"45.98","WYS1":"47.04","WIATR1":"","WYS2":"40.80","WIATR2":"","WYS3":"46.36","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"47.04","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"803","Ranking":"4","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1141","Zawodnik":"ADAMCZYK Patrycja","DataUr":"99-05-19","Klub":"POLAND","PB":"43.99","SB":"43.99","WYS1":"44.82","WIATR1":"","WYS2":"39.59","WIATR2":"","WYS3":"44.24","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"44.82","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"760","Ranking":"7","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1126","Zawodnik":"SINOL\u00c1KI Zaf\u00edra","DataUr":"99-08-03","Klub":"GREECE","PB":"41.93","SB":"41.93","WYS1":"40.82","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"43.69","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"43.69","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"738","Ranking":"8","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1128","Zawodnik":"OCONNOR Kate","DataUr":"00-12-12","Klub":"IRELAND","PB":"39.99","SB":"39.99","WYS1":"41.10","WIATR1":"","WYS2":"43.26","WIATR2":"","WYS3":"41.44","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"43.26","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"730","Ranking":"10","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1148","Zawodnik":"W\u00c4RFF Erica","DataUr":"00-07-16","Klub":"SWEDEN","PB":"44.59","SB":"41.59","WYS1":"38.10","WIATR1":"","WYS2":"37.23","WIATR2":"","WYS3":"41.99","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"41.99","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" SB","Punkty":"706","Ranking":"12","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"15","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1139","Zawodnik":"KLEIVE Sigrid","DataUr":"00-01-01","Klub":"NORWAY","PB":"41.19","SB":"41.19","WYS1":"34.63","WIATR1":"","WYS2":"41.49","WIATR2":"","WYS3":"36.76","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"41.49","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"696","Ranking":"14","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1107","Zawodnik":"NOVOTN\u00c1 Jana","DataUr":"99-01-26","Klub":"CZECH REPUBLIC","PB":"36.96","SB":"36.96","WYS1":"41.14","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"41.14","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" PB","Punkty":"689","Ranking":"15","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1150","Zawodnik":"R\u00d6THLIN Sandra","DataUr":"99-02-01","Klub":"SWITZERLAND","PB":"40.22","SB":"40.22","WYS1":"34.10","WIATR1":"","WYS2":"34.05","WIATR2":"","WYS3":"30.96","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"34.10","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"554","Ranking":"19","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"13","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1132","Zawodnik":"GOLLIN Gloria","DataUr":"99-01-19","Klub":"ITALY","PB":"33.14","SB":"33.14","WYS1":"31.94","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"31.07","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"31.94","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"513","Ranking":"24","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1106","Zawodnik":"\u0106OSI\u0106 Dolores","DataUr":"99-09-12","Klub":"CROATIA","PB":"39.29","SB":"39.29","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"30.27","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"30.27","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"482","Ranking":"25","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"14","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1133","Zawodnik":"GRIGOROVICA Katrina","DataUr":"00-10-10","Klub":"LATVIA","PB":null,"SB":null,"WYS1":"26.32","WIATR1":"","WYS2":"28.19","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"28.19","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"442","Ranking":"27","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1103","Zawodnik":"MAROZ Yuliya","DataUr":"99-07-27","Klub":"BELARUS","PB":"33.85","SB":"33.85","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"27.92","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"27.92","Tysieczne":"","Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"437","Ranking":"28","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"2","NrStart":"1140","Zawodnik":"VRALE Solveig Hernandez","DataUr":"99-01-01","Klub":"NORWAY","PB":"32.26","SB":"32.26","WYS1":"20.75","WIATR1":"","WYS2":"23.78","WIATR2":"","WYS3":"23.99","WIATR3":"","WYS4":null,"WIATR4":"","WYS5":null,"WIATR5":"","WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.99","Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":" ","Punkty":"363","Ranking":"29","PK":"0"}}